• Nazovite nas: 01 2323 950
  • ma-lu@ma-lu.com

Obrazovanje za obrtnike i slobodna zanimanja – obrazovanje on line

Obrazovanje za obrtnike i slobodna zanimanja – obrazovanje on line

Prednosti učenja online:

  • Online učenje prilagođeno je potrebama svakog korisnika
  • Sami birate vrijeme i mjesto učenja.
  • Sami određujete koliko vremena želite učiti

Online osposobljavanju pristupa se na našem portalu  u vrijeme po vašem izboru.

 

OSNOVNE INFORMACIJE:

 

Svakom polazniku omogućen je pristup našem portalu koristeći svoje pristupne podatke koje će dobiti od mentora u našoj školi. Polaznik sam bira lekcije i sam određuje što će učiti, a sustav je napravljen tako da kada se polaznik zaustavi u učenju slijedeći put nastavlja tamo gdje je stao. Ako ocijeni da treba ponoviti neku od lekcija, bira ju i sluša ponovo. Učenje se bazira na pregledu video sadržaja i vježbi. Ovaj je oblik učenja maksimalno prilagođen vremenu u kojem živimo, odnosno potrebama svakog korisnika.

On-line učenje polazniku je na raspolaganju 90 dana, računajući od dana aktivacije ( iako toliko vremena najčešće neće biti potrebno). Prednost on-line učenja je samostalno biranje vremena za učenje tokom cijela 24 sata.

PRVI DIO OSPOSOBLJAVANJA:

Prate se predavanja na internetu u vrijeme koje želite, sa mogućnošću ponavljanja pojedinih lekcija više puta.
Gradivo obuhvaća materiju od elementarnih stvari do izrade Prijave dohotka obrtnika i slobodnih zanimanja.
Predavanja prati i naš Priručnik o vođenju poslovnih knjiga obrta i slobodnih zanimanja.

DRUGI DIO OSPOSOBLJAVANJA – PRAKSA:

Polazniku se dostavlja dokumentacija jednog obrta koju obrađuje i popunjava potrebne obrasce za Porezni ured i FINU uz mogućnost konzultacija i usklađenja rješenja telefonom ili e-mailom.

 

Polaznik sam bira vrijeme i trajanje učenja

POLAGANJE ISPITA:

Ispit se polaže u Zagrebu onda kada polaznik procijeni da je spreman. Ispit je pismeni.

Po položenom  ispitu dobiva se potvrda da je polaznik uspješno savladao tečaj za obrtnike i slobodna zanimanja.

CJENIK OSPOSOBLJAVANJA:

Plaćanje kreditnim karticama
1.200,00 kuna.

Plaćanje gotovinom ili po predračunu
1.000.00 kuna

Napomena:

POLAZNICI IMAJU MOGUĆNOST RADA SAMO NA JEDNOM RAČUNALU (koje se može koristiti bilo gdje), A SAVLADAVANJE  OSPOSOBLJAVANJA TREBA OBAVITI TOKOM UKUPNO 120 DANA

Ako niste već pogledali oglednu lekciju molimo Vas da kliknete ovdje.