• Nazovite nas: 01 2323 950
 • ma-lu@ma-lu.com

Office – osnove Word i Excel

Office – osnove Word i Excel

Prednosti učenja online:

 • Online učenje prilagođeno je potrebama svakog korisnika
 • Sami birate vrijeme i mjesto učenja.
 • Sami određujete koliko vremena želite učiti

Online osposobljavanju pristupa se na našem portalu  u vrijeme po vašem izboru.

 

OSNOVNE INFORMACIJE:

 

Svakom polazniku omogućen je pristup našem portalu koristeći svoje pristupne podatke koje će dobiti od mentora u našoj školi. Polaznik sam bira lekcije i sam određuje što će učiti, a sustav je napravljen tako da kada se polaznik zaustavi u učenju slijedeći put nastavlja tamo gdje je stao. Ako ocijeni da treba ponoviti neku od lekcija, bira ju i sluša ponovo. Učenje se bazira na pregledu video sadržaja i vježbi. Ovaj je oblik učenja maksimalno prilagođen vremenu u kojem živimo, odnosno potrebama svakog korisnika.

On-line učenje polazniku je na raspolaganju 90 dana, računajući od dana aktivacije ( iako toliko vremena najčešće neće biti potrebno). Prednost on-line učenja je samostalno biranje vremena za učenje tokom cijela 24 sata.

 

Svakom polazniku omogućen je pristup našem portalu koristeći svoje pristupne podatke koje će dobiti od mentora u našoj školi. Polaznik sam bira lekcije i sam određuje što će učiti a sustav je napravljen tako da kada se polaznik zaustavi u učenju slijedeći put nastavlja tamo gdje je stao. Ako ocijeni da treba ponoviti neku od lekcija, bira ju i sluša ponovo. Učenje se bazira na pregledu video sadržaja i vježbi. Ovaj je oblik učenja maksimalno prilagođen vremenu u kojem živimo, odnosno potrebama svakog korisnika.

 

Teme i lekcije koje polaznik prolazi u učenje Worda i Excela podijeljene su u grupe:

 

1. Što vam je potrebno za učenje Microsoft Worda i što je zapravo Microsoft Word?
2. Grupe alata u alatnoj traci Microsoft Worda
3. Korištenje svih alata koje nudi Microsoft Word za oblikovanje teksta kao što su:

 • izmjene u tekstu
 • traženje u tekstu
 • bojanje teksta i stranica
 • obilježavanje stranica rednim brojevima
 • ispravljanje teksta, umetanje raznih oblika
 • umetanje slika, primjena fonta ili veličine slova
 • izmjena stilova pisanja
 • numeriranje u tekstu
 • izrada okvira na tekstu ili cijeloj stranici
 • promjena proreda
 • umetanje tablica i popunjavanje tablica
 • umetanje i popunjavanje grafikona
 • korištenja alata WORD ART alata za ubacivanje teksta u razne oblike čime tekst postaje trodimenzionalan i prekrasnog oblika
 • ubacivanje pravopisa i gramatike određenog jezika
 • korištenje alata za ispravljanje grešaka u obradi teksta
 • korištenje stilova u pisanju
 • niz drugih alata iz Microsoft Worda

 

 

4. Učenje raznih vještina u Word-u koje se postižu tipkovnicom ili s mišem:

 • kopiranje teksta radi premještanja slanje teksta uređenog u Microsoft Wordu putem email-a
 • spremanje teksta u datoteku
 • kako napisani tekst(dokument) spremiti na USB memorijsku karticu
 • kako u pisanom tekstu doći na pojedinu stranicu.

 

 

5. Važne radnje prilikom dolaska u Word radi pisanja teksta:

 • ponavljanje vrsta alata po grupama alata kako izgleda word kad ste u njemu
 • ispis napisanog teksta(dokumenta)
 • izlazak iz worda
 • otvaranje dokumenta spremljenog u biblioteci(datoteci)
 • otvaranje novog dokumenta
 • korištenje kratica tipki na tipkovnici

 

 

6. Način rada u ćelijama i računske operacije u Excelu
7. Stavljanjeupisanog teksta u tablicu u Excelu
8. Prijenos podataka s jednog lista Excela na drugi
9. Stavljanje podataka u grafički prikaz u Excelu
10. Oblikovanje teksta u grafikonu i bojanje u Excelu
11. Premještanje grafikona u Excelu
12. Kopiranje grafikona u Excelu
13. Povećavanje i smanjivanje grafikona u Excelu
14. Ubacivanje slike u Excel
15. Razne vještine kod rada u ćelijama excela
16. Sortiranje podataka u Excelu
17. Upisivanje podataka s tim da su upisani samo parni brojevi i slično u Excelu
18. Korištenje alata Općenito u Excelu
19. Primjena računske operacije na jednoj ćeliji i na druge ćelije u Excelu
20. Brisanje pojedine ćelije ili ukupnog teksta u Excelu
21. Proširivanje ćelija okomito i vodoravno u Excelu

 

Polaznik sam bira vrijeme i trajanje učenja

Polaganje ispita:

CIJENA ovog paketa koji sadrži i  word i excel iznosi 400,00 Kn,  a za plaćanje gotovinom ili po predračunu odobravamo popust, te je tada cijena 360,00 kn.

U cijenu je uključen i Praktični priručnik za učenje Microsoft Word-a  i Excela.

 

Napomena:

Kupljeni paket možete pratiti samo na jednom računalu.

 

Napomena:

POLAZNICI IMAJU MOGUĆNOST RADA SAMO NA JEDNOM RAČUNALU (koje se može koristiti bilo gdje), A SAVLADAVANJE OSPOSOBLJAVANJA TREBA OBAVITI TOKOM UKUPNO 120 DANA

Ako niste već pogledali oglednu lekciju molimo Vas da kliknete ovdje.