• Nazovite nas: 01 2323 950
  • ma-lu@ma-lu.com

Samostalni računovođa – obrazovanje on line

Samostalni računovođa – obrazovanje on line

Prednosti učenja online:

  • Online učenje prilagođeno je potrebama svakog korisnika
  • Sami birate vrijeme i mjesto učenja.
  • Sami određujete koliko vremena želite učiti

Online osposobljavanju pristupa se na našem portalu  u vrijeme po vašem izboru.

 

OSNOVNE INFORMACIJE:

 

Svakom polazniku omogućen je pristup našem portalu koristeći svoje pristupne podatke koje će dobiti od mentora u našoj školi. Polaznik sam bira lekcije i sam određuje što će učiti, a sustav je napravljen tako da kada se polaznik zaustavi u učenju slijedeći put nastavlja tamo gdje je stao. Ako ocijeni da treba ponoviti neku od lekcija, bira ju i sluša ponovo. Učenje se bazira na pregledu video sadržaja i vježbi. Ovaj je oblik učenja maksimalno prilagođen vremenu u kojem živimo, odnosno potrebama svakog korisnika.

On-line učenje polazniku je na raspolaganju 120 dana, računajući od dana aktivacije ( iako toliko vremena najčešće neće biti potrebno). Prednost on-line učenja je samostalno biranje vremena za učenje tokom cijela 24 sata.
Prate se predavanja na internetu u vrijeme koje želite, sa mogućnošću ponavljanja pojedinih lekcija više puta.

PRVI DIO OSPOSOBLJAVANJA:

Gradivo obuhvaća materiju od elementarnih stvari do izrade završnog računa (uključujući završni račun).
Uz svaku tematsku jedinicu polaznik radi i odgovarajuće vježbe sa mogućnošću provjere točnog rješenja.
Predavanja prati i naš Priručnik o vođenju računovodstva.

 

DRUGI DIO OSPOSOBLJAVANJA:

Rješava se zbirka zadataka pripremljenih da se kroz njihovo rješavanje izradi završni račun jedne tvrtke, sa mogućnošću konzultacija telefonom ili e-mailom.

 

TREĆI DIO OSPOSOBLJAVANJA:

Na knjigovodstvenom programu prati se unos knjigovodstvene dokumentacije jedne tvrtke, prati se izrada završnog računa i popunjavanje obrazaca veznih za završni račun koji se predaju u Porezni ured i FINU.

 

ČETVRTI DIO OSPOSOBLJAVANJA:

Polazniku se dostavlja dokumentacija jedne tvrtke koju nakon odslušanih predavanja samostalno obrađuje, izrađuje završni račun i popunjava potrebne obrasce za Porezni ured i FINU, uz mogućnost konzultacija i usklađenja rješenja telefonom ili e-mailom. IZRADA ČETVRTOG DIJELA OSPOSOBLJAVANJA NIJE VREMENSKI OGRANIČENA.

 

 

Polaznik sam bira vrijeme i trajanje učenja

STJECANJE RADNE PRAKSE:

Svakom polazniku se osigurava bez naknade demo verzija knjigovodstvenog programa DOMINO IS koji instalirate na vlastito računalo  i radni materijal nove tvrtke, čime mu se omogućava stjecanje radne prakse iz računovodstva na računalu.

Prilikom stjecanja radne prakse pružamo Vam besplatnu podršku na našem pozivnom centru (pozivanje i razgovor se obavlja po cijeni lokalnog poziva).

POLAGANJE ISPITA:

Ispit se polaže u Zagrebu onda kada polaznik procijeni da je spreman. Ispit je pismeni.

Po položenom  ispitu dobiva se uvjerenje da je polaznik osposobljen za samostalnog računovođu, koje se upisuje u radnu knjižicu.

CJENIK OSPOSOBLJAVANJA:

Plaćanje kreditnim karticama
Prije 3.900.00 kuna – Sada samo 2.200,00 kuna.

Plaćanje gotovinom ili po predračunu
Prije 3.500.00 kuna – Sada samo 2.000,00 kuna

Napomena:

POLAZNICI IMAJU MOGUĆNOST RADA SAMO NA JEDNOM RAČUNALU (koje se može koristiti bilo gdje), A SAVLADAVANJE PRVA TRI DIJELA OSPOSOBLJAVANJA TREBA OBAVITI TOKOM UKUPNO 120 DANA

Ako niste već pogledali oglednu lekciju molimo Vas da kliknete ovdje.